Wybrane dane porównawcze Ukrainy i Polski (większość danych pochodzi z 2011 roku)

  Ukraina Polska
Powierzchnia administracyjna w km2 603 700 312 679
Powierzchnia lasów w km2 106 113 (17,5% kraju) 91 213 (29,2% kraju)
Powierzchnia użytków rolnych w km2 427 769 (70,9% kraju) 188 700 (60,3% kraju)
Powierzchnia miast w km2 25 232 (4,1% kraju) 21 578 (6,9% kraju)
Ilość dróg w km 172 400 383 313
 - w tym z powierzchnią twardą w km 164 100 259 388,75
Roads Quality Rank 136 131
Długość dróg kolejowych 22 300 22 046
Liczba ludności 45 573 603 38 538 447
Gęstość zaludnienia 77 123,25
Współczynnik feminizacji 116,9 108
% osób z wykształceniem wyższym 19,9 % 17,5 %
Średnia długość życia 70 76
     
 Ilość posłów 450  460
 Ilość ministerstw 17  18
 Miejsce w rankingu Corruption Perception Index 152  41
 Miejsce w rankingu Index of Economic Freedom 163  64
 Minimalna wypłata brutto (wrzesień 2012) 1102 UAH  1500 PLN
Ilość dni urlopu dla pracownika 24 kalendarzowe 26 roboczych
Ilość dni świątecznych wolnych od pracy 10 11
Czy święta wypadające w niedziele są przenoszone w najbliższe dni robocze Tak Nie
 Wysokość PIT 15 %  18 %
  17 % jeśli wynagrodzenie wyższe od 10 minimalnych wypłat  32 %
 Wysokość CIT

 21 % w 2012,

19 % w 2013,

16 % w 2014

 19 %

 

 Podatek VAT 20 %, od 2014 roku 17% 23 %
Średni koszt wynajmu m2  biura w stolicy ok 16 USD ok 21 Euro
 Łączny import towarów w 2011 roku 88,8 mld USD 150,5 mld Euro
 Łączny eksport towarów w 2011 roku 82,1 mld USD 135,8 mld Euro
Wielkość PKB nominalnego (Wikipedia) 165 mld USD 531,8 mld USD
- udział ronictwa w strukturze PKB 9,4 % 3,4 %
- udział przemysłu w strukturze PKB 34,4 % 33,6 %
- udział usług w strukturze PKB 56,2 % 63 %
     

 

Kijów i nie tylko I Wiza I Praca I Mieszkania I Transport I Kolej I Ceny I Odessa I Symferopol I Donieck
Polityka i gospodarka I Nowa Europa Wschodnia  I  Ośrodek Studiów WschodnichWPHiI I Kolegium Europy Wschodniej

Turystyka i porady I Blog o Ukrainie  I  PoradyABC Ukrainy

Popularna prasa I Rzeczpospolita  I  KyivPostKommiersantKorespondent I Zahid

 Inne I  Galeria kolegi I Portal Marketera I